Zum Inhalt springen

Allgemein-bg

Според последната съдебна инстанция в Германия, крайните потребители имат право да изискат платената такса за обработка на потребителски кредити обратно. Давността във връзка със стари кредитни договори обаче изтича скоро.

През май тази година, върховният градски съд в Германия (Bundesgerichtshof, BGH) реши, че е неправомерно удържането на отделна такса за обработка и/или изплащане на потребителски кредит (решение от 13.05.2014, Az.: XI ZR 405/12; решение от 13.05.2014, Az.: XI ZR 170/13), тъй като въпросните удръжки не могат да бъдат разбирани като компенсация за допълнителна услуга на банката и поради тази причина са платени без правно основание. Резултатът от тези решения е, че потърпевшите крайни потребители имат право да изискат въпросните, често далеч не незначителни, суми от кредиторите. Банките и спестовните каси в Германия удържаха в последните години суми, често в размер от 1 процент от отпуснатия кредит, като такса за обработка на кредита. Според съда – без правно основание.Weiterlesen »Според последната съдебна инстанция в Германия, крайните потребители имат право да изискат платената такса за обработка на потребителски кредити обратно. Давността във връзка със стари кредитни договори обаче изтича скоро.